ASStroy.org

ASStroy կազմակերպությունը կատարում է ցանկացած տեսակի շինարարական աշխատանքների պատվերներ

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

Շենքերի կառուցման աշխատանքներ հիմքից:

Տարածքների, շենքերի, ամառանոցների բարենորոգման, վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ:

Փողոցների ասֆալտապատում, հողային աշխատանքներ:

Ցանկանում եք հարցնե՞լ

Սպասում ենք Ձեր զանգին