Архив автора asstroy

Автор:asstroy

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից: Առանձնատների Կառուցում:
Այս էջում կներայացնենք հատվածներ մեր օգտագործած հատակագծերից:

*Վերջերս սկսել ենք հեթական նոր տան կառուցապատում հիմքից, դատարկ հողակտորի վրա: Աշխատանքի բոլոր փուլերը մանրամասն լուսանկարում ենք: Կարծում ենք Ձեզ հետքրքիր կլինի հետեվել այդ հոդվածների շարքին: «Տուն հիմքից» շարքը սկսեք դիտել «Հիմքի նախապատրաստում, Տափանում, Թաց տափանում» էջից:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
1.       Տվյալ աշխատանքային գծագրերը մշակված են ընդունելով հիմք անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման թիվ xxxxxx վկայականը:

2.       Նախագիծը մշակված է հետևյալ բնակլիմայական պայմանների համար:

ա) նորմատիվ ձյան բեռնվածքը’ 70 կգ/մք (II գոտի ) բ) նորմատիվ քամու բեռնվածքը’ 45 կգ/մք (III գոտի )

3.       Շին հրապարակը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում ( համաձայն ՀՀՇՆ 11-02. 02. 94-ի):

4.       Շենքի հրակայունությունը’ II աստիճան:

5.       Որպես 0.00 պայմանական նիշ ընդունված է շենքի առաջին հարկի հա­տակի մակերևույթը:

6.       Հիմքերր խաչահատվող երկաթբետոնե ժապավենաձև:

7.       Շենքի կրող կոնստրուկտիվ համակարգը միաձույլ երկաթբետոնե շրջանակային հիմնակմախք է:

8.       Ծածկերը հավաքովի երկաթբետոնե սնամեջ սալերով, տեղ — տեղ միա­ձույլ երկաթբետոնե սալերով:

9.       Տանիքը երկթեք, միակողմանի սրածայր, ջրահեռացումր արտաքին կազ­մակերպված:

10.    Արտաքին պատերը իրականացվում են ուղիղ սղոցած տուֆաքարով, երկտակ շարվածքի :

11.    Ներքին միջնապատերը իրականացվում են 20 սմ հաստությամբ շլակա-բետոնե սալերով:

12.    Պատերը արտաքինից երեսապատվում են բաց գույնի տուֆաքարով, ցոկոլային մասը բազալտով:

13.    Հատակները իրականացնել բոլոր ներհատակային հաղորդագըծերը անցկացնելուց հետո, մետլախ-արհեստական գրանիտ սալիկներով:

14.    Ձմռան ժամանակ շինարարական աշխատանքներր իրականագնեւիս առաջնորդվել Շնուկ 3.03.01-87-ով:

Առանձնատների Կառուցում

հիմնական լրսւկագմերի աշխատանքային գծագրերի ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
հհ գծագրի անվանումը մակնիշը թերթերը
1 ճարտարապետական մաս ճ 10
2 կոնստրուկտորական մաս Կ 9
3 ինժեներական մաս Ի 3
ինժեներական մասի հիմնական լրակազմի գծագրերի ամփոփագիր
հհ գծագրի անվանումը թերթ
1 ընդհանուր տվյալներ ի-1
2 հարկի ջրամատակարարում, ջրահեռացում ի-2
3 հարկի էլեկտրամատակարարում Ի-3

Առանձնատների Կառուցում՝ հատակագիծ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
Ջրագծի ն կոյուղու համար օգտագործվում են ժամանակակից պլաստիկ և մետալոպլաստիկ խողովակներ к ձևավոր մասեր:

էլեկտրոմատակարարման և սնուցման համակարգր թստմեցվում է ամբողջու­թյամբ պղնձալարային փակ ցանցերի իրականացմամբ: Հեռախոսակապը և գագաֆիկացումը կիրականացվի առանձին նախագծով:

ինժեներական ցանցերի ւրեխնիկական պայմանները տրվում են համայնքային ստորաբաժանումների կողմից և համապատասխանաբար թույլատրում են միանալ ներհամայնքային ցանցերին: Շինության ներսում ջրամատակարարման խողովակները 12-20 մմ չափերի են, կոյուղագծերը 50-100 մմ որոնք էլ դուրս են հանվում շենքից 60-100 սմ խորության վրա:

Զրի արագությունը 1 մ-վ և մտնում են փողոցում համապատասխան ղիտահորերը, իսկ էլեկտրո ներքին ցանցերը միանում են անջատիչ վահանակի օգնությամբ տանիքում տեղադրված կանգնակին, որն էլ կարող է միացվել 0.4 կվ ներհամայն­քային օդային ցանցին:

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Բնակելի տան օրինակելի հատակագիծ մեր կատարած աշխատանքներից

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

Առանձնատների Կառուցում

#Առանձնատներ #Առանձնատների_Կառուցում

Շինարարական ծառայություններ

Автор:asstroy

Շինարարական տեխնիկայի վարձակալություն

Շինարարական տեխնիկայի վարձակալություն

Շինարարական տեխնիկայի վարձակալություն: Գործիքների արենդ:
Վեդի, Արարատ, Արտաշատ քաղաքների և մերձակա գյուղերի բնակիչների համար:

Նիվելիր (нивелир): Վիբրոպլիտա (виброплита): Ատբոյնի մալատոկ (отбойный молоток): Պերֆարատոր(перфоратор):
Գները ըստ գործիքների (երկարաժամկետ վարձակալության դեպքում՝ զեղջեր

Շինարարական տեխնիկայի վարձակալություն

Շինարարական տեխնիկայի վարձակալություն

Նիվելիր (нивелир) արենդով (վարձով) վարպետի հետ՝
չափագրումներ կատարելու համար. 15000 դրամ/օրը:

Նիվելիր (нивелир) արենդով (վարձով) վարպետի հետ՝ չափագրումներ կատարելու համար:

Նիվելիր (нивелир) արենդով (վարձով) վարպետի հետ՝ չափագրումներ կատարելու համար:

Շինարարական տեխնիկայի վարձակալություն՝ գործիքների արենդ

Վիբրոպլիտա (виброплита) արենդով (վարձակալությամբ)՝  7000 դրամ/օրը:
Երկու օրը՝ 5000 դրամ/օրը, ավելի երկար ժաանակով՝ հավելյալ զեղջեր:

Վիբրոպլիտա (виброплита) արենդով (վարձակալությամբ)՝  7000 դրամ/օրը: 

Վիբրոպլիտա (виброплита) արենդով (վարձակալությամբ)՝  7000 դրամ/օրը:

Շինարարական տեխնիկայի և Գործիքների Վարձակալություն

Ատբոյնի մալատոկ (отбойный молоток) արենդով (վարձակալությամբ)՝  7000 դրամ/օրը:
Երկու օրը՝ 5000 դրամ/օրը, ավելի երկար ժաանակով՝ հավելյալ զեղջեր:

Ատբոյնի մալատոկ (отбойный молоток) արենդով (վարձակալությամբ)՝  7000 դրամ/օրը

Ատբոյնի մալատոկ (отбойный молоток) արենդով (վարձակալությամբ)՝  7000 դրամ/օրը

#Շինարարական_տեխնիկայի_վարձակալություն #Լողավազաններ

Շինարարական ծառայություններ

Автор:asstroy

Լողավազանների կառուցում

Լողավազանների կառուցում

Լողավազանների կառուցում, մոնտաժում, սպասարկում եվ վերանորոգում:

Լողավազանների կառուցում

Լողավազանների կառուցում

Լողավազանների կառուցում և մոնտաժում

Լողավազանների կառուցում՝ իզոլյացիյա, մոզաիկա, պլյոնկա և այլն:

Լողավազանների կառուցում, մոնտաժում, սպասարկում եվ վերանորոգում:

Լողավազանների կառուցում, մոնտաժում, սպասարկում եվ վերանորոգում:

Լողավազանների կառուցում՝ լուսանկարներ աշխատատեղերից

Լողավազանների կառուցում և մոնտաժում

Լողավազանների կառուցում և մոնտաժում

Լողավազանների կառուցում՝ իզոլյացիյա, մոզաիկա, պլյոնկա և այլն: 

Լողավազանների կառուցում՝ իզոլյացիյա, մոզաիկա, պլյոնկա և այլն:

#Լողավազանների_կառուցում #Լողավազաններ

Շինարարական ծառայություններ

Автор:asstroy

Քանդման աշխատանքներ

Քանդման աշխատանքներ

Պատերի քանդման աշխատանքներ: Շինարարական աղբի տեղափոխում: Շինարարական աղբի հեռացում:

Քանդման աշխատանքներ

Քանդման աշխատանքներ

Քանդման աշխատանքներ՝ շինարարական աղբի տեղափոխում

Քանդում, շինաղբի հեռացում, անցքերի բացում, պերֆերատոր։

Պատերի քանդման աշխատանքներ: Շինարարական աղբի տեղափոխում: Շինարարական աղբի հեռացում:

Պատերի քանդման աշխատանքներ: Շինարարական աղբի տեղափոխում: Շինարարական աղբի հեռացում:

Քանդման աշխատանքներ՝ լուսանկարներ աշխատավայրերից

Դուռ, պատուհանի տեղերի քանդում, պանելի, ասֆալտի քանդման աշխատանքներ:
Կատարում եմ տարբեր տեսակի շինարարական ցանկացած քանդման աշխատանքներ պեռֆերատորով, դռների պատուհանների բացում, պարկետ, պոլ, բետոն, պանել, պատերի ծակում, քանդում:

Կատարում ենք նաև բեռնափոխադրման և աղբի հեռացման աշխատանքներ:

Բեռնափոխադրման և աղբի հեռացման աշխատանքներ

Բեռնափոխադրման և աղբի հեռացման աշխատանքներ

#Քանդման_աշխատանքներ #շինարարական_աղբ
Պատերի քանդման աշխատանքներ, Շինարարական աղբի տեղափոխում, Շինարարական աղբի հեռացում,
qandman ashxatanqner, shinararakan axb, sinararakan axbi heracum

Շինարարական ծառայություններ

Автор:asstroy

Ռուսական բաղնիքներ

Ռուսական բաղնիքներ

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում:

Ռուսական բաղնիքներ

Ռուսական բաղնիքներ

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքներ

Ռուսական բաղնիքներ

Ռուսական բաղնիքներ

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

Ռուսական բաղնիքների կառուցում և տեղադրում

#Ռուսական_բաղնիքներ

Շինարարական ծառայություններ

Автор:asstroy

Ջրհորների կառուցում

Ջրհորների կառուցում

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում:

Ջրհորների կառուցում

Ջրհորների կառուցում

Ջրհորների կառուցում, երեսպատում

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

Ջրհորների կառուցում՝ լուսանկարներ մեր կատարած աշխատանքից

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

Տարածքի երեսպատումը կատարել ենք Классика (Կլասսիկա — Դասական) տեսակի մայթի սալիկներով:

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

Ջրհորների կառուցում և երեսպատում

#Ջրհոր #Ջրհորների_կառուցում

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Автор:asstroy

Տանիք, հատակ

Տանիք, հատակ

Տանիքի և հատակի աշխատանքներ:
Ընդունում ենք պատվերներ կապված տանիքի և հատակի աշխատանքների հետ՝

 • տանիքի կառուցում;
 • հատակի տեղադրում;
 • մանրահատակ;
 • լամինատ;
 • հատակի վերանորոգում;
 • շլիֆովկա (шлифовка);
 • հատակի լաքապատում;
 • եզրափայտերի (պլիդուզ — плинтус) տեղադրում;
 • դռների տեղադրում:

Տանիքի աշխատանքների օրինակներ՝ ԵրևանումՏանիք պրոֆնաստիլից (профнастил),

Տանիքի և հատակի աշխատանքներ

Տանիքի և հատակի աշխատանքներ

Տանիքի և հատակի աշխատանքներ

Ընդունում ենք պատվերներ կապված տանիքի և հատակի աշխատանքների հետ

Ընդունում ենք պատվերներ կապված տանիքի և հատակի աշխատանքների հետ

Տանիքի կառուցում

Տանիքի կառուցում

Տանիքի կառուցում

Տանիք, հատակ, մանրահատակ, լամինատ

Հատակի տեղադրում

Հատակի տեղադրում

Հատակի տեղադրում

 Մանրահատակ

Մանրահատակ

Մանրահատակ

Լամինատ

Լամինատ

Լամինատ

Շլիֆովկա (шлифовка)

Շլիֆովկա (шлифовка)

Շլիֆովկա (шлифовка)

Հատակի լաքապատում

Հատակի լաքապատում

Հատակի լաքապատում

Դռների տեղադրում

Դռների տեղադրում

Դռների տեղադրում

#Տանիք #հատակ #մանրահատակ #լամինատ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Автор:asstroy

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ

Կատարում ենք դարբնի և եռակցողի (սվարչիկ — сварщик — զոդող) ծառայության պատվերներ՝ ցանկացած բարդության և ծավալի: Ընդունում ենք պատվերներ՝ ճաղերի, երկաթյա դռների և դարպասների, նավեսների (навес), բեսեդաների (беседка). պատրաստում և տեղադրում:

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ

Օրինակներ մեր դարբնի անհատական աշխատանքներից՝  Երկաթյա դռներ (կովկա), Երկաթյա դարպասներԴարբնի անհատական աշխատանքներ,

 

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան

Դարբնի ծառայություններ: Եռակցողի ծառայություններ:

Կատարում ենք դարբնի և եռակցողի (սվարչիկ - сварщик - զոդող) ծառայության պատվերներ

Կատարում ենք դարբնի և եռակցողի (սվարչիկ — сварщик — զոդող) ծառայության պատվերներ

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ՝ ցանկացած բարդւթյան

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան

Դարբնի ծառայություններ: Եռակցողի ծառայություններ:

Դարբնի ծառայություններ: Եռակցողի ծառայություններ:

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ՝ ցանկացած բարդւթյան

Դարբնի և եռակցողի ծառայություններ՝ ցանկացած բարդւթյան

#դարբին #եռակցող #սվարչիկ #զոդող

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Автор:asstroy

Ասֆալտ և ասֆալտապատում

Ասֆալտ, ասֆալտապատում

Ասֆալտ, ասֆալտապատում, ասֆալտի կրոշկա և ճանապարհների վերանորոգում:
Փողոցների ասֆալտապատում և վերանորոգում:
Ընդունում ենք ցանկացած պատվերներ կապված փողոցների, ճանապարհների ասֆալտապատման և վերանորոգման հետ, Ձեր նախընտրած եղանակով՝ սովորական ասֆալտ կամ «ասֆալտի կրոշկա» (փշրած ասֆալտ):

Փողոցների ասֆալտապատում և վերանորոգում

Փողոցների ասֆալտապատում և վերանորոգում

Ասֆալտ, ասֆալտապատում, ճանապարհների վերանորոգում

Եթե փոքր մակերեսների համար, հատկապես ամառանոցներում, ներկայում հիմնականում պատվիրում են սալիկապատում, ապա մեծ տարածքների համար ասֆալտը շարունակում է մնալ ամենատարածված լուծումը: Եվ ոչ միայն մեծ տարածքների համար: Փողոցները, շենքերի բակերը, ավտոմեքենաների կայանատեղերը շարունակում ենք ասֆալտապատել ինչպես նախկինում:
Ասֆալտ, ասֆալտապատում, ասֆալտի կրոշկա և ճանապարհների վերանորոգում

Ասֆալտ, ասֆալտապատում, ասֆալտի կրոշկա և ճանապարհների վերանորոգում

Հիմնական պատճառը ասֆալտապատման ցածր գինն է: Բացի դրանից ասֆալտապատումը չափազանց աշխատատար չէ և երկար ժամկետներ չի պահանջում: Իսկ լավ նախապատրաստված ասֆալտը իր երկարակեցությամբ շատ չի զիջում սալիկապատված մակերեսին:
Իհարկե, համեմատելի չէ սալիկի որակը և էկոլոգիական մաքրության աստիճանը ասֆալտի հետ:  Բայց ցածր գինը, արագ աշխատանքը, մեծ մակերեսով տարածքների արագ շահագործման հանձնելու անգերազանցելի հատկությունները որոշ չափանիշներով ասֆալտապատումը դարձնում են անմրցակցելի:
Մեր առավելությունները՝
 • Երկար տարիների աշխատանքի փորձ (2005 թվականից) Ռուսաստանի Դաշնակցային Հանրապետությունում,
 • Նոր և ունիկալ տեխնոլոգիաներ,
 • Աշխատանքի բարձր գարանտիա,
 • Որակյալ աշխատուժ,
 • Սեփական ավտոպարկ:
Ասֆալտ և ասֆալտապատում

Ասֆալտ և ասֆալտապատում

Ասֆալտ, ասֆալտապատում, ճանապարհների վերանորոգում՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան

Վերջին տարիներին մեծ տարածում է գտել այսպես կոչված «ասֆալտի կրոշկա» տերմինը և այս մեթոդով ասֆալտապատումը: Մեզ մոտ ևս կարող եք պատվիրել ասֆալտապատում նման եղանակով:  Պատվիրատուի ցանկությամբ կարող ենք ավելացնել բիտումի էմուլսիա, աշխատանքի որակը բարձրացնելու նպատակով:

Մեզ մոտ կարելի պատվիրել նաև նախկինում ասֆալտապատված տարածքների ( նախկինում ասֆալտապատված տարածքների (փողոցներ, բակեր) վերանորոգում:

Ասֆալտի այս եղանակի հումքը ստացվում է հին ասֆալտի ծածկույթի մանրացված հումքից: Դրա համար էլ կոչվում է ասֆալտի կրոշկա (асфальтовая կամ асфальтная крошка) ՝ ասֆալտի փշրվածք: Բնությունը ավելորդ անգամ աղտոտելու փոխարեն վերանորոգվող ճանապարհների հին ասֆալտը վերածվում է շինանյութի:

Դրա համար էլ կոչվում է ասֆալտի կրոշկա (асфальтовая կամ асфальтная крошка) ՝ ասֆալտի փշրվածք

Դրա համար էլ կոչվում է ասֆալտի կրոշկա (асфальтовая կամ асфальтная крошка) ՝ ասֆալտի փշրվածք

Ավելի ճշգրիտ, այն շինանյութի մեջ պարունակվում է՝

 • Հին ասֆալտը և մնացորդային բիտումը,
 • Շատ քիչ քանակությամբ բետոնի փշրվածք,
 • Մոտավորապես նույն քանակությամբ ռեզինի փշուրներ,
 • Եվ խիճ, անհրաժեշտության դեպքում:

Որտե՞ղ է հարմար օգտագործել ասֆալտի փշրվածքը

Այն բոլոր տեղամասերում, որտեղ մակերեսի վրա մեծ ճնշում չկա՝

 • Գյուղական և ժամանակավոր ճանապարհների համար, այս շինանյութի էժանության պատճառով,
 • Հիմնական ճանապարհների ամրացման նպատակով,
 • Ավտոկայանատեղերի համար,
 • Ամառանոցային և կոտտեջային ավաններում:

Այն կիրառելի է ամենուր, որտեղ չկա տրանսպորտային մեծ ճնշում:  Բայց, ժամանակի հետ, ի տարբերություն մյուս ավանդական ծածկույթներ, ասֆալտային փշուրները գնալով ամրանում են:  Որքան երկար ժամանակ է շարունակվում երթևեկությունը այդ ճանապարհներով, այնքան ավելի է ամրանում այս ծածկույթը: Ինչն էլ նրան դարձնում է առավել արժեքավոր:

Մի քանի տարվա ընթացքում այս ծածկույթի որակը կարող է մրցակցել բարձրորակ ասֆալտի հետ:  Շատ ձեռնատու է փոքր սեփականատերերին և ամառանոց կառուցողներին:

Ասֆալտի կրոշկա՝ ասֆալտի փշրվածք

Ասֆալտի կրոշկա՝ ասֆալտի փշրվածք

Ասֆալտի կրոշկա՝ ասֆալտի փշրվածք

Փողոցների ասֆալտի վերանորոգում՝ լուսանկարներ մեր աշխատանքներից

Փողոցների վերանորոգում

Փողոցների վերանորոգում

Փողոցների վերանորոգում

Փողոցների ասֆալտի վերանորոգում՝ լուսանկարներ մեր աշխատանքներից

Փողոցների ասֆալտի վերանորոգում՝ լուսանկարներ մեր աշխատանքներից

Ճանապարհների ասֆալտի վերանորոգում՝ լուսանկարներ մեր աշխատանքներից

Ճանապարհների ասֆալտի վերանորոգում՝ լուսանկարներ մեր աշխատանքներից

Ճանապարհների ասֆալտի վերանորոգում՝ լուսանկարներ մեր աշխատանքներից

Ճանապարհների վերանորոգում

Ճանապարհների վերանորոգում

Ճանապարհների վերանորոգում

 

#Ասֆալտ #ասֆալտապատում #ճանապարհների_վերանորոգում #ասֆալտի_կրոշկա

Asfalt, asfaltavorum, poxocneri veranorogum, chanaparhneri veranorogum

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Автор:asstroy

Ներքին հարդարման աշխատանքներ

Ներքին հարդարման աշխատանքներ

Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ սվաղ, գաջ, գիպսոնիտ, գիպսակարտոն, ծեփ, ներկարարություն, դեկորատիվ սվաղ, պաստառներ և այլն:

Ընդունում ենք ցանկացած տեսակի ներքին հարդարման աշխատանքների պատվերներ:

Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան

Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան

Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ Հայաստան, Արցախ, Վրաստան, Ռուսաստան

Սվաղ (штукатурка)՝

շինարարական ցանկացած ներքին և արտաքին մակերեսների (քար, աղյուս, բլոկ, բետոն) սվաղ և հարդարում համար:
Գաջի, սվաղի, միջնապատերի շարի ցանկացած բարդության աշխատանք մատչելի գներով, բարձր որակով:

Սվաղ (штукатурка)

Սվաղ (штукатурка)

Գաջի, սվաղի, միջնապատերի շարի ցանկացած բարդության աշխատանք մատչելի գներով, բարձր որակով

Գաջի, սվաղի, միջնապատերի շարի ցանկացած բարդության աշխատանք մատչելի գներով, բարձր որակով

Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ մեր աշխատաքների լուսանկարներից

Գիպսակարտոն՝

 • Գիպսակարտոնե պատերի կառուցում;
 • Հեռուստացույցի տակդիրների պատրաստում գիպսակարտոնից;
 • Լյուստրաների պատրաստում գիպսակարտոնից;
 • Կամարի կառուցում գիպսակարտոնից;
 • Ցանկացած բարդության կախովի առաստաղների նախագծում և կառուցում գիպսակարտոնից;
 • Գիպսակարտոնե պատերի, առաստաղների, կամարների մոնտաժ և մի շարք այլ աշխատանքներ:
Գիպսակարտոնե պատերի կառուցում

Գիպսակարտոնե պատերի կառուցում

Ծեփ, ներկարարություն

Ծեփ (шпаклёвка), Ներկարարություն (малярка):

Ծեփ, ներկարարություն

Ծեփ, ներկարարություն

Պաստառներ՝

(աբոյ — обои)

Պաստառներ

Պաստառներ

Դեկորատիվ սվաղ՝ դեկորատիվ շտուկատուրա (декоративная штукатурка), դեկորատիվ շպակլյովկա (декоративная шпаклёвка)

Դեկորատիվ շպակլյովկա՝ սպատուլա-ստուհի (ստուկո-վենեցիանո)

Դեկորատիվ շպակլյովկա՝ սպատուլա-ստուհի (ստուկո-վենեցիանո)

Դեկորատիվ շպակլյովկա՝ սպատուլա-ստուհի (ստուկո-վենեցիանո)

Վենետիկյան ստուկո

Վենետիկյան ստուկո

Վենետիկյան ստուկո

Դեկորատիվ շտուկատուրա՝ պատի հնեցում քարե պատի և հին սվաղի իմիտացիա

Դեկորատիվ շտուկատուրա՝ պատի հնեցում քարե պատի և հին սվաղի իմիտացիա

Դեկորատիվ շտուկատուրա՝ պատի հնեցում քարե պատի և հին սվաղի իմիտացիա

Դեկորատիվ շտուկատուրա՝  հին պատի իմիտացիա

Դեկորատիվ շտուկատուրա՝  հին պատի իմիտացիա

Դեկորատիվ շտուկատուրա՝  հին պատի իմիտացիա

Դեկորատիվ ներկարարություն

Դեկորատիվ ներկարարություն

Դեկորատիվ ներկարարություն

Դեկորատիվ շպակլյովկա՝ մարմարի իմիտացիա

Դեկորատիվ շպակլյովկա՝ մարմարի իմիտացիա

Դեկորատիվ շպակլյովկա՝ մարմարի իմիտացիա

 

#Ներքին_հարդարման_աշխատանքներ #սվաղ #գաջ #գիպսոնիտ #գիպսակարտոն #ծեփ #ներկարարություն #պաստառ #դեկորատիվ_սվաղ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ