Նոր տուն հիմքից

Автор:asstroy

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Սկսում ենք էջերի նոր շարք՝ «Նոր տուն հիմքից», ցուցադրելով ֆոտո-օրիանակներ աշխատանքների բոլոր փուլերից շատ մանրամասն:

Նման օրիակ մեր կայքոմ կար արդեն՝ Առանձնատան կառուցում հիմքից: Այս անգամ կառուցելու ենք երկու սեփական տուն նույն թաղամասում: Երկուսն էլ սկսոմ ենք լրիվ զրոից՝ հիմքի աշխաանքներից: Աշխատանքների ընթացքը կներկայացնենք առանձին էջերով: Բոլոր հղումներն այս էջից:

Այս էջում՝ աշխատանքնեի սկիզբը (ֆունդամետ):
Նախապատրաստական աշխատանքներ (գրունտի աշխատանքներ):
Ներքին պատերի շար:

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Նոր տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

Սեփական տուն հիմքից

#Շինարարություն
Շինարարություն

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հեղինակ

asstroy administrator